Fundacja powołana do życia!

Dnia 6.12.2017r. Fundator Janusz Morawiec powołał do życia fundację FAScynujący Świat Dziecka aktem notarialnym Rep. 4654/2017. Zachęcamy do wsparcia Fundacji wszystkich Dobroczyńców, Fundatorów oraz Ludzi Wielkiego Serca!