Fascynująca Świetlica

Informujemy, że projekt „FAScynująca świetlica” zakończył się w dniu 30.09.2020 roku. Został pozytywnie zatwierdzony końcowy wniosek o płatność z dniem 19.11.2020r. W związku z powyższym wszystkie osoby, które po zakończeniu realizacji projektu są w dalszym ciągu zainteresowane uczestnictwem w realizowanych w jego ramach  działaniach, takich jak: – udział dzieci i młodzieży w zajęciach prowadzonych w ramach świetlicy;– …

Fascynująca Świetlica Read More »